Tác Giả Mạch Yên

 • Chí Tôn Đồng Thuật Sư

  Chí Tôn Đồng Thuật Sư

  Nàng là Chí tôn đồng thuật sư của thế kỉ 24, xuyên qua làm tiểu thư tu vi bị phế, hai mắt bị mù, vị trí ở gia tộc bị cướp đoạt. Lạc Thanh Đồng híp đôi mắt huyết đồng cười lạnh: "Tới! Tỷ dạy các ngươi làm người" 

   

  Một đôi huyết đồng, ngạo thế vô song! Nhìn rõ thế sự, phá vỡ y độc, không gì làm không được!

   

  Hồn võ, khí dược song tuyệt, ngự thú bày trận....

   

  Nàng dùng cả đời chứng minh cái gì gọi là chí tôn vô song, tuyệt thế kiêu ngạo!

   

  Chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới nàng chọc phải một người so với nàng càng tuyệt thế yêu nghiệt hơn!

 • Chí Tôn Đồng Thuật Sư Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

  Chí Tôn Đồng Thuật Sư Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

  Thế kỉ 24, Đồng thuật sư đứng ở đỉnh kim tự tháp, người người kính ngưỡng lại bỗng nhiên xuyên tới một quốc gia hạ đẳng, còn trở thành một tiểu ở phủ Trấn Quốc hầu, thiên tài tu luyện lại bất hạnh bị phế đi.

  Tu vi không còn, hai mắt nhìn không thấy, không còn giá trị, bị gia tộc vứt bỏ, địa vị thẳng tắp rơi xuống!!!

  Lạc Thanh Đồng nheo lại đôi mắt đỏ như máu, miệng cười lạnh

  "Lại đây! Tỷ dạy các ngươi làm người như thế nào!"

  Một đôi huyết đồng, ngạo thế vô song! Giảm định bảo vật, phá vỡ y độc, không gì làm không được!

  Hồn võ, khí dược song tuyệt, ngữ thú bày trận...

  Nàng dùng cả đời thuyết minh cái gì gọi là chí tôn vô song, tuyệt thế kiêu ngạo!

  Chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới lại chọc phải một tên so với nàng càng tuyệt thế yêu nghiệt!