Mạnh Trung Đắc Ý

 • Mật Ba Dao

  Mật Ba Dao

  Văn án:

  Du học sinh nghèo ở nước ngoài muốn dụ kẻ ngốc, khiến người ta khinh thường; muốn dụ kẻ ngốc lại bị người giả ngốc dụ, vậy càng khiến người ta chê cười.

  Người xung quanh đều cho là Phú Tiểu Cảnh bị Cố Viên lừa, muốn chờ để nhạo báng cô.

  Đến khi giá trị con người Cố Viên hiện rõ.

  Những người đang đợi cười nhạo Phú Tiểu Cảnh trước mặt thì hào hứng tâng bốc cô lên tận mây xanh. Sau lưng lại ngóng trông cô càng leo cao càng ngã đau: Chà, Cố Viên sao có thể cưới cô? Đồ cưới cô có thể lấy ra là thẻ xanh Trung Quốc à?

  Nhiều năm sau, Cố Viên khôi phục được quốc tịch Trung Quốc như ý nguyện.

  Anh với Phú Tiểu Cảnh cuối cùng không chỉ là người một nhà mà còn là người một nước.

  “Nhắc đến cảnh cố hương

  Đâu chỉ để tiêu sầu”

  Giám đốc Quỹ Wallstreet và du học sinh Trung Quốc ngành Nhân loại học (Anthropology)......