• Nhật Ký Thuần Phục Đế Quân

  Nhật Ký Thuần Phục Đế Quân

  Thánh chỉ ban xuống, ái nữ của Dung hầu trở thành Dung nhị công tử, tới làm thư đồng cho Thập tam hoàng tử.
  Thập tam hoàng tử vốn hờ hững lạnh nhạt, tựa đoá hoa kiêu ngạo khó mà chạm vào.
  Dung phủ đều lo cho tiểu cô nương sẽ chịu uất ức không đáng.
  Thế nhưng mà...
  Cho hỏi cái người gần như muốn buộc cô nương nhà họ vào người kia là ai vậy?

  Chú thích: Hệ thống ăn hại, có thể xem như không tồn tại.