Tác Giả Mạt Bắc

 • Chiến Thần Ngày Trở Lại

  Chiến Thần Ngày Trở Lại

  Trần Thái Nhật đã trải qua khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời.

  Anh không biết tại sao lại có người hại anh, còn liên lụy đến người yêu anh, khiến cô bị giết hại, con anh lại bị người đem đi...

  Chưa kịp phản ứng gì thì anh bị vu tội sát nhân, ngồi tù mười năm.

  Ngỡ rằng cả đời này coi như hủy, không ngờ cuối cùng kì tích xuất hiện, để anh một lần nữa trở về báo thù...