Mạt Trà Nãi Tích

 • Xuyên Nhanh: Cùng Anh Ngắm Biển Sao Trời Mênh Mông

  Xuyên Nhanh: Cùng Anh Ngắm Biển Sao Trời Mênh Mông

  Tác giả: Mạt Trà Nãi Tích

  Editor: Minggzhu

  Thể loại: hệ thống, sủng ngọt

  Giới thiệu:

  Hồ Ly Tinh tu luyện vạn năm Nguyễn Nhuyễn

  Vì linh khí loãng ở hiện đại mới có thể tu thành hình người

  Nên xuyên qua ba ngàn tiểu thế giới, giúp bản thân tu luyện.

  Mỗi nam thần ở một thế giới đều khiến cho trái tim hồ ly nhỏ rung động!