Mê Lộ Đích Long

 • Bổn Cung Đã Trở Về

  Bổn Cung Đã Trở Về

  Văn án

  Diệp Khanh đời trước sống rất thích ý,

  Lên làm Hoàng hậu, đấu trí đấu dũng với tra Hoàng đế vài chục năm,

  Kết quả không ngờ đùa chết tra Hoàng đế —

  Lại mở mắt ra, nàng trở thành Diệp Khuynh,

  Một đoàn tra nam đang dần tiếp cận —

  Các ngươi đám bệnh xà tinh này, lăn cho bổn cung!

  Bổn cung giây sát thành bùn!!._.