Tác Giả Mễ Phân

 • Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

  Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

  Bạn trai vượt quá giới hạn? Đổi đi, khiến hắn ta không có tiền đồ!

  Chị gái cặn bã khiêu khích ư? Ngược cô ta! Khiến cô ta thân bại danh liệt!

  Các loại hãm hại, vẫn không ngăn cản được con đường trở thành siêu sao của Lục />
  Nhưng mà, vì sao lại có một bé bánh bao lúc nào cũng đi theo sau mông cô... À không, đằng sau còn thêm một tảng băng nữa.

  ...

  "Em là người phụ nữ của tôi, nghĩa vụ là làm ấm giường! Ấm tốt tôi sẽ nâng em lên thành siêu sao!"

  "Hừ, tôi không thèm."