• Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Đôi Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay

  Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Đôi Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay

  Mỗi sớm thức dậy đều thấy đôi phu phu mẫu mực đang đòi chia tay -
  每天起床都看到模范夫夫在闹分手

  Tác giả: Mijia.

  Edit: └(^o^)┘ Something Cool.

  Beta: Fuko.

  Thể loại: Tiên hiệp tu chân, 1vs1, ân oán tình thù, tương ái tương sát, gương vỡ lại lành, HE.

  Nhân vật chính: Tiêu Minh x Huyền Việt. (Tra thụ x Khổ bức công)