Minh Nguyệt Địa Thượng Sương

  • Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên

    Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên

    Truyện thuộc thể loại tu tiên hệ thống hài, có tình tiết đô thị, nhiều cách nhìn về cuộc sống. Đầu truyện tác giả còn yếu tay, nhưng càng về sau tình tiết xử lý càng hấp dẫn, đọc càng lôi cuốn nhiều nút thắt mở. Một bộ truyện không thể lỡ....

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ