Mộ Dung Cẩu Đản

  • Hai Ba Chuyện Yêu Nhau Lắm, Cắn Nhau Đau Của Tôi Và Phú Nhị Đạt

    Hai Ba Chuyện Yêu Nhau Lắm, Cắn Nhau Đau Của Tôi Và Phú Nhị Đạt

    Hiện đại, ngắn, công – nhân viên văn phòng mê việc nhẹ lương cao x thụ - con trai chủ tịch giỏi việc công ty đảm việc nhà

    Đây là câu chuyện tình ngắn ngủn về anh nhân viên quèn Thẩm Thư Kỳ và sếp mới nhậm chức Lý Bằng Mậu. Tóm gọn bằng câu “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.” Bạn Thẩm có bèo nhèo cỡ nào nhưng trong mắt bạn Lý vẫn rất hết ý!

    Truyện thiên công, ngắn, edit dễ thương, đọc lẹ chờ chi!