Mục Dã Dương Dương

 • Đô Thị Dị Văn Lục Chi Ma Lâu Quỷ Ảnh

  Đô Thị Dị Văn Lục Chi Ma Lâu Quỷ Ảnh

  Nguyên danh: Đô thị dị văn lục chi Ma Lâu Quỷ Ảnh (都市异闻录之魔楼诡影)
  Tên dịch: Ghi chép truyền thuyết đô thị – Ngôi nhà quỷ quái
  Tác giả: Mục Dã Dương Dương (牧野洋洋)
  Hệ liệt: Đô thị dị văn lục – Quyển thứ 1
  Thể loại: Hiện đại, đoản thiên, đô thị dị văn, kinh dị, linh dị thần quái, trinh thám, huyền huyễn, chủ công, nhiều CP, nhất công nhất thụ, cường cường, HE.
  Nhân vật ra sân: Lăng Tiêu, Âu Dương Huy, Bạch Nguyệt, Lý Trình, Lư Mộng Mộng, Trần Tam, Ngu Thanh, Lương Liêm và các nhân vật khác
  Nhảy hố: 14/09/2020.
  Lấp hố: 07/11/2020
  Editor: Khoai Tây

  Văn án

  Tác giả tự tóm tắt: Văn án gì đó, tóm tắt gì đó, thật sự đau não quá. Nói chung là vui vẻ náo nhiệt, nhà nhà đoàn viên, HE!