Tác Giả Nam Hải Bần Ni

 • Cách Chính Xác Đánh Mặt Nhân Vật Chính

  Cách Chính Xác Đánh Mặt Nhân Vật Chính

  Tên Hán Việt: khoái xuyên chi đả kiểm đích chính xác phương thức

  Tác giả: Nam Hải Bần Ni

  Thể loại: khoái xuyên, đam mỹ

  Edit: Miu Sữa

  Beta: chưa beta

  Đây là bộ đầu tiên mình edit, nên có gì sai sót xin thông cảm cho Miu

  ☆VĂN ÁN☆
  Thiên đạo lại không phân phải trái mà không dung thứ hắn. Vừa mới biến hóa thành người liền bị đưa vào luân hồi, ở thế giới con người chịu rất nhiều đau khổ, đời đời kiếp kiếp không thể sống đến chết già.
  Thiên đạo như thế, lưu lại có tác dụng gì? Hắn muốn xem thử đây là thứ gì, thứ thiên đạo không biết phân thiện ác!
  Ngươi muốn ta nhận mệnh, muốn ta chết, nhưng ta không muốn làm theo, ta cố tình muốn sống, hôm nay muốn phản nghịch vận mệnh chó má này!
  Quét mìn:
  1. Chủ thụ, tâm cơ thụ X phúc hắc chiếm hữu dục cường công.
  2. 1X1, công thủy chung là một người, thân phận thành mê
  3. Tô, thực tô,  thụ có tài năng nghịch thiên, bàn tay vàng tráng kiện.
  4. Mở đầu chính là ngược tra,  vẽ mặt, thay đổi vận mệnh bị thiên đạo bóp méo.
  _____________~•♡•~______________