Tác Giả Nam Phong Tri Ý

 • Tôi Yêu Anh, Anh Nhớ Nhung Cô Ấy

  Tôi Yêu Anh, Anh Nhớ Nhung Cô Ấy

  VĂN ÁN

  Điều tôi sợ hãi nhất, chính là đời này gặp lại Cố Phạn Hi. Mà trên thế giới có một loại định luật, gọi là “Định luật Murphy”Nếu như lo lắng một việc nào đó, vậy việc đó càng có khả năng xảy ra.

  Nếu như địa ngục có khả năng tồn tại, vậy thì nó nhất định có tồn tại.

  Tôi sợ hãi Cố Phạn Hi, cho nên tôi lại gặp lại Cố Phạn Hi, mà Cố Phạn Hi chính là địa ngục của tôi.