Nam Qua Giáp Tâm

  • Cuộc Sống Ở Nhà Máy Những Năm 80

    Cuộc Sống Ở Nhà Máy Những Năm 80

    GIỚI THIỆU
    Tôn Biền tỉnh dậy đã thấy mình đến không gian song song, ra đời vào thời kỳ rối ren, trưởng thành ở khu tập thể của nhà máy điện và lốp xe trong những năm 80.

    Đây là câu chuyện kể về sinh hoạt thường ngày của cả nhà họ Tôn bên trong và bên ngoài phân xưởng.