• Thanh Hoa Trấn

  Thanh Hoa Trấn

  Văn án
  Tiểu vương gia được trao quyền truy đuổi thổ phỉ,

  Sơn trại Tam đương gia hung ác lại thích ức hiếp người,

  Hai kẻ nháo nhào hoan hỉ oan gia sẽ mang đến số phận hủy thiên diệt địa?
 • Công Tử Vô Song

  Công Tử Vô Song

  Văn án (Thu Phong)

  Mạch thượng thiên thiên nhân như ngọc, công tử bạch y thế vô song.

  “Ta mua ngươi.”

  “Ngươi chính là Mạch Ngọc công tử Phong gia đưa tới?”

  Y là đầu bài Khởi Hương Các, tiếng tăm khắp kinh thành, tài sắc trác tuyệt, được người ca tụng thành Vô Song công tử.

  Ngay cả như vậy, cuộc đời này của y, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé.

  Không có được là bảo bối, có được rồi chỉ là cỏ cây.

  “Thiểu Diễn, kiếp sau ta hứa với ngươi…. chỉ làm Vô Song của ngươi.”

  Từ nay về sau, bích lạc hoàng tuyền, chỉ mình Vô Song.