Ngã Tối Bạch

 • Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

  Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

  "Âm nhạc, điện ảnh, hội họa, thư pháp, điêu khắc, văn học..."

  "Ngươi đều hiểu?"

  "Có biết một, hai."

  "Cũng biết một chút ý tứ?"

  " Ừ, cũng sẽ trăm triệu chút ý tứ."

  Giấu trong lòng hệ thống, dựa vào nghệ thuật chinh phục thế giới, trở thành các giới nhân sĩ quỳ bái vị vua không ngai.