• Nữ Tử Tranh Hùng

  Nữ Tử Tranh Hùng

  Tác giả: Nghi An

  Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

  Văn án:

  Tô Hạ Y không nghĩ tới mình đã chết rồi, thế nhưng còn cơ hội sống lại lần nữa.

  Lần này, đừng hòng có ai cản nàng!

  Đầu tiên chính là báo Kẻ phạm nàng, nàng phải bắt trả giá gấp mười.

  Sau đó chính là tích cực kiếm tiền, kiên quyết phải phát tài.

  Người hãm hại nàng, đuổi đi. Kẻ vô sỉ cướp đoạt, ức hiếp bá tánh, giết chêt/

  Hoàng tử dám ép hôn nàng? Bày mưu đặt kế cho hắn rút lui.

  Còn vị Quận Vương phúc hắc kia cầu thú....

  Ừm, để nàng xem sao đã!