Tác Giả Ngọ Dạ Ma Nhĩ

 • Mang Theo Hài Tử Gả Cho Ta

  Mang Theo Hài Tử Gả Cho Ta

  Văn án: 

  Mạt Ngôn:

  Tiểu Tuyết, cho dù ngươi tại chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải tìm được ngươi.

  Doãn Mộ Tuyết, ngươi không cần lại lừa mình dối người. Nam nhân kia chỉ là vì năm trăm vạn liền đem ngươi và Điểm Điểm bán, ngươi vẫn còn muốn vì nam nhân như vậy mà tiếp tục thương tâm khổ sở sao?

  Tiểu Tuyết, gả cho ta được không? A, còn có hài tử, cũng đồng thời gả nàng qua đây đi. A, không phải, là ngươi gả cho ta, thuận tiện cũng mang nàng lại đây. A, vẫn là không phải, làm như thế nào đây... Mặc kệ, trước đem ngươi về nhà rồi nói tiếp.

  Doãn Mộ Tuyết:

  Ngươi là Ngôn Ngôn? Ngươi thật là Ngôn Ngôn?

  Ngôn Ngôn, hắn là ba ba của Điểm Điểm, ngươi muốn ta phải làm thế nào? Ta có thể làm thế nào?

  Ngôn Ngôn, ai nha, đừng làm rộn, đừng vuốt nữa. Nếu không, ngươi hỏi Điểm Điểm, nếu nàng đáp ứng, ta liền gả cho ngươi.

  - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Doãn Mộ Tuyết, thỉnh ngươi gả cho ta, đồng thời mang theo hài tử gả cho ta."

  "Ma ma, Điểm Điểm mới không cần gả cho người theo ta tranh giường ma ma, ta còn phải chờ bạch mã vương tử của ta nha."

  "Điểm Điểm, vậy ngươi nói ma ma có nên gả hay không?"