Tác Giả Ngọ Dạ Quả Quả

 • Mật Ngọt Ướt Át

  Mật Ngọt Ướt Át

  =======

    <Mật Ngọt Ướt Át> tại TruyenTRZ.com

  ========

  Dịch giả
  :  Huyền Namida

  Một câu chuyện hoàn toàn những màn thịt dành cho các sắc nữ, nữ chính có những quan hệ tình cảm với rất nhiều nam nhân trong câu chuyện này.

  Đầu tiên là vào ngày đầu tiên đi làm cô đã bị bắt tăng ca đến khuya, cũng nhờ vào đó mà cô lại liền lọt vào mắt của sắc ma Tổng giám đốc, bị em trai của sắc ma hôn, về đến nhà lại còn có một em trai không cùng huyết thống đang chờ cô...