Ngô Đồng Tư Ngữ

 • Nếu Như Mây Biết

  Nếu Như Mây Biết

  Nếu như mây biết

  Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

  Thể loại: truyện ngắn, học đường

  Chuyển ngữ: Minh Minh

  Biên tập: Iris

  Giới thiệu:

  Nếu như mây biết, nó sẽ nói với cậu rằng, tớ chúc phúc cho người tớ yêu.

  Lời tựa.

  Lúc chân móc phải phần dưới của chiếc ghế trước mặt, tôi hơi do dự có nên hất hay không.

  Nếu hất thì Vu Nhất Hạo ngã xuống đất, Vu Nhất Hạo chết.

  Không thì Vu Nhất Hạo không chết. Nhưng. Tôi bị tức chết.

  Thương thay tôi đây thần kinh thô từ nhỏ, không có chút tố chất văn chương nào, mở miệng chỉ có la hét om sòm, ngậm miệng cũng toàn b, p, m, không phải một nữ văn sĩ tài hoa, đối thủ đầu tiên sau khi đi học là “Toa gia gia”.

  To be, or not to be, quả là vấn đề nan giải.