Tác Giả Nhất Bảo Bảo

  • Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

    Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

    Triều Ca là một nữ tác giả mẹ kế điển hình, chuyên đi ngược nam nữ chính. Do đó, cô được chọn làm người chơi của hệ thống xuyên nhanh, xuyên vào nữ phụ của các quyển tiểu thuyết để nghịch tập, trả thù nam nữ chính, thay đổi kết cục. Trong suốt hành trình xuyên không, liệu cô có thể gặp được chân ái của đời mình?!!