Nhất Kiếm Tất Sát

 • Ảnh Ma Dị Nhân

  Ảnh Ma Dị Nhân

  Thể loại:  hài hước, hậu cung, sắc, không quá sến súa như ngôn tình thêm tí kinh dị. 

  Một câu chuyện được tổng hợp nhiều thể loại với nhau tạo nên một màu sắc hoàn toàn khác biệt.

  Cấp bậc Dị Nhân : cấp E - D - C - B - A - S - SS.

  Cấp bậc Thảm Họa : cấp Sư - Quy - Phụng - Long - Thần.

  Cấp bậc Ma Nhân: cấp X - Y - Z

  ................

  Truyện có yếu tố sắc nặng, yêu cầu trẻ em dưới 18 tuổi không được xem khi chưa có sự cho phép của người lớn! He he