Nhất Lộ Hoan Ca

  • Chồng Ma Của Em

    Chồng Ma Của Em

    Bạn đang đọc truyện Chồng Ma Của Em của tác giả Nhất Lộ Hoan Ca. Mẹ đẻ bỏ thuốc tôi, ép tôi phải ở bên tên ngốc, đúng lúc tôi sắp thất thân thì tên ngốc đột nhiên chết tức tưởi, sau đó bị ma nhập. Để giữ lại sự trong trắng, tôi làm một cuộc giao dịch với ác ma, từ đó…

    “Anh không giữ chữ tín! Chẳng phải anh đã nói sẽ không đụng vào tôi rồi sao?”

    “Cô tin một con ma?”