Tác Giả Nhất Ngữ Phá Xuân Phong

  • Đại Tùy Quốc Sư

    Đại Tùy Quốc Sư

    Main nhặt được một vị Cóc tinh trọng thương, bị nó lừa bái sư nhưng lão yêu luôn muốn hại chết main, mà kết quả lại luôn là trời xui đất khiến thành tựu cho sự “Ngây thơ” của nhân vật chính nhà ta.

    Truyện viết nhẹ nhàng, tấu hài chủ yếu ở con Cóc yêu, kết hợp lịch sử, võ hiệp, tu tiên.

    Tóm lại, truyện hay, hài hước, nhẹ nhàng, thích hợp với tất cả mọi người!!