• Nhận Mệnh

  Nhận Mệnh

  Văn án

  1.

  Tin tức hai nhà Cố Chung sắp làm thông gia lan truyền nửa tháng trời trong Kinh Cảng, nhưng không có tiếp theo.

  Nguyên nhân rất đơn giản: Chung thiên kim đào hôn!

  Quần chúng ăn dưa háo hức chờ đợi: vở kịch hào môn này kết thúc thế nào!

  Trên thực tế, Chung Niệm chỉ muốn đi nghỉ mát, chơi đủ rồi thì trở về chấp nhận số mệnh.

  Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cô đột nhiên động lòng với một chàng trai.

  Chàng trai họ Tống, tên Trần.

  Là một anh shipper giao đồ ăn.  2.

  Tống Trần dù nghèo, nhưng ngũ quan tuấn tú, thân hình cao lớn.

  Hơn nữa đặc biệt ăn ý với Chung Niệm.

  Tỏ tình, kết giao, chuẩn bị lĩnh chứng, chỉ dùng ba tháng ngắn ngủn.

  Trước khi lĩnh chứng, Tống Trần xác nhận lần nữa: “Niệm Niệm, em thật sự bằng lòng lấy anh sao?”

  Chung Niệm: gật đầu như gà mổ thóc.jpg

  Tống Trần: “Vậy em có biết tên thật của anh là Cố Tư Niên không?”

  Chung Niệm: “…”  3.

  Sau khi kết hôn, cô bạn thân hỏi Chung Niệm về nguyên nhân lựa chọn thỏa hiệp.

  Cô đáp: “Nhận mệnh.”

  Hết cách rồi, ai bảo mình thích…

  …khuôn mặt anh ấy.