Tác Giả Nhi Shiki

 • Mau Mau Thu Lão Công Vào Túi Nhanh!

  Mau Mau Thu Lão Công Vào Túi Nhanh!

  Tác giả: Nhi Shiki
  Thể loại: Đam mỹ, 1x1, hiện đại, mạt thế, thiên tai, trọng sinh, kiếp trước kiếp này, dị tộc, mỹ công x mỹ thụ, cường cường, bánh bao, thụ sủng công, song khiết, chủ thụ, chủng điền, HE.

  Văn án:
  Tướng quân trẻ tuổi nhất đế quốc Ngụy Nhã trong một trận chiến liền cùng kẻ địch đồng quy vu tận.

  Lần nữa tỉnh dậy, phát hiện mình hiển nhiên lại có mặt trên tinh cầu sớm đã bị diệt vong hơn ngàn năm trước. Hơn nữa, còn là lúc mạt thế đã giáng lâm, đầy rẫy thú biến dị a!!!

  Này không đáng sợ. Đáng sợ là cậu vậy mà còn có lão công!!! Bánh bao cũng đã sinh cho người ta luôn rồi!!!

  Ngụy Nhã: "Trọng sinh thật không vui tí tẹo nào nga~ Ai trả đĩa bay cho ta về điiiii!!!" QAQ

  Thiên Ân: "..."

  Ngụy Nhã: "Ta muốn bỏ đi, ngươi không ngăn sao?!"

  Thiên Ân: "Tối nhớ về sớm."

  Ngụy Nhã: "Lão tử nói bỏ đi có biết không hả??? Bỏ đi còn quay trở về thì đi làm gì?!"

  Thiên Ngọc: "Mẫu phụ, người đừng nháo nữa."

  Ngụy Nhã: "..."

  Thiên Ân: "Ngươi cứ đứng ngay cửa là muốn đi hay không?"

  Ngụy Nhã: "Bổn thiếu gia không đi nữa!!! Ta ở đây ám hai tảng băng các ngươi tới già!!!" <(`^")>

  1- Không có không gian bá đạo, đất đai màu mỡ hay linh tuyền chữa bách bệnh.

  2- Đây là văn có bánh bao, chú ý trước khi đọc (Không có tình tiết sinh tử).

  3- Ta không thích đôi đũa lệch, lại thích buff nhan sắc nga~ Vậy nên thụ với công chính là kẻ tám lạng, người nửa cân.

  4- Đây là hỗ sủng thiên về thụ sủng công.

  5- Không phải tinh tế, tương lai hay cơ giáp.

  6- Dị tộc chỉ người ngoài hành tinh, không cùng chủng tộc với nhân loại, nhưng không phải thú nhân.

  Lưu ý: Giả tưởng thời không, không cần tham khảo thực tế. Mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.