Tác Giả Nhỏ Nấm Nùn

  • Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

    Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

    Bạn đang đọc truyện Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu của tác giả Nhỏ Nấm Lùn. Trải qua bao sóng gió, cuối cùng anh và cô cũng ở bên nhau.

    Tình cảm bao lâu nay, cuối cùng đã đơm hoa kết trái...

    Thiếu nữ có thể sấm rền gió cuốn trên thương trường, nhưng khi trên giường, chắc chắn phải chịu thua anh.