• Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công

  Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công

  Tên tác phẩm: Mạc thành pháo hôi công tha mụ dĩ hậu - 穿成炮灰攻他妈以后
  Tác giả: Nhu Nhu A - 糯糯啊
  Editor: Nghiên Tịnh Giai

  Văn án:
  Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công, phát hiện ba của vật hi sinh công hóa ra là đại ma vương ngũ giảng tứ mỹ(*) không chịu quan hệ, trời sanh tính tàn bạo ác độc làm sao bây giờ??
  (Ngũ giảng tứ mỹ - ngũ giảng là văn minh, lễ phép, vệ sinh, trật tự đạo đức; tứ mỹ là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp)
  Cao lãnh Jack Sue công X lạc quan kiện khí đáng yêu thụ
  1, Tô sảng văn, thật sự là ngọt văn, không cẩu huyết.
  2, Sinh tử văn, sinh tử văn, sinh tử văn
  Tag: sinh tử, ông trời tác hợp, ngọt văn, xuyên sách
  Keyword: vai chính: Lâm Nhạc Nhạc, Tưởng Trạch ┃ vai phụ: ┃ cái khác: