Nhung Quỳ/Ngải Phỉ Nhi

  • Mộ Vân Thâm

    Mộ Vân Thâm

    .O.

    Câu chuyện lấy bối cảnh là một thời đại không có thực trong lịch sử Trung Hoa, hai ba năm trước khi Hoàng đế cao tuổi mất, thế lực của Tam hoàng tử và Lục hoàng tử giành quyền kế thừa hoàng vị.

    Nội dung liên quan đến vây cánh triều đình, chính vụ, án kiện và chiến tranh, cùng với sự lựa chọn khác nhau của các nhân vật trong từng hoàn cảnh.