NL Tiểu Thiên 2

  • Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

    Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

    Sẽ chẳng làm sao khi cậu ta không xuất hiện. Cũng sẽ chẳng phải đau lòng, ngẩn ngơ vấn vương. Nếu đã có duyên nhưng vô phận thì dù cố gắng đến đâu ta vẫn là người của hai thế giới. Cuối cùng, thứ đọng lại trong mỗi chúng ta chỉ còn là kỉ niệm và thời gian không phải kẻ xuất xắc nhất trong việc xoa dịu nỗi đau. Chẳng một thứ gì có thể đưa tôi qua tình năm 17!