• [Tiện Trừng Tiện] Nguyện Sinh Liên

    [Tiện Trừng Tiện] Nguyện Sinh Liên

    Tác giả: NOLONGER
    Thể loại: Hỗ công, HE, Giang Trừng trùng sinh
    Độ dài: 37 chương và một phiên ngoại, đã hoàn.

    Giới thiệu: Bảy năm sau sự kiện miếu Quan Âm, Giang Trừng gặp lại Ngụy Vô Tiện ở hội Thanh Đàm, sau đó mắc bệnh nặng. Biết mình không qua khỏi, hắn để lại Tùy Tiện và kim đan cho Ngụy Vô Tiện, rồi thanh thản qua đời. Không ngờ khi tỉnh lại, hắn thấy mình sống lại vào thời điểm hơn hai mươi năm trước, khi hắn và Ngụy Anh còn chưa đến Cô Tô học. Sống lại một kiếp, hắn muốn sửa chữa sai lầm, không để chuyện cũ lặp lại một lần nữa. Hắn không ngờ ở kiếp sống này, hắn và Ngụy Anh lại dây dưa với nhau, không thể gỡ cũng không muốn gỡ.