Tác Giả Oạt Khanh Tất Điềm

 • Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó

  Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó

  Văn Án

  Trước khi Trì Nhứ hạ phàm, Nguyệt Lão ngàn dặn vạn bảo: A Nhứ, lần đi này ngươi cần phải tìm nam tử trần gian thân thế thê thảm, gia cảnh nghèo khó, tâm địa lương thiện, thành thân với hắn, như vậy mới có thể tạo ra một đoạn tình cảm tiên phàm có một không hai, cứu lại danh dự Thiên Đình!

  Trì Nhứ: Ngài yên tâm đi!

  Sau đó không lâu, Trì Nhứ mang theo một nam tử ngọc thụ lâm phong xuất hiện ở Thiên Đình.

  Nguyệt Lão: Đây cmn không phải Bắc Âm Phong Đô đại đế sao!!!

  Lê Liễu Phong: Nói ra có thể chư vị không tin, nhưng ta thật sự rất nghèo khó, rất thê thảm, nhưng cực kỳ lương thiện, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kén rể của Thiên Đình.

  Chúng tiên thần từng bị hắn đánh:... Ngươi muốn bị đánh đúng không!!

  Trì Nhứ:

  Làm sao ta biết được hắn lớn nhất Minh Giới chứ.

  Ta cho rằng hắn chỉ là một nông dân làm ruộng ở nông thôn thôi.

  Muốn tìm người phàm thành thân thật là khó mà.