Oltis [Ngọc Giàu]

 • Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa

  Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa

  Tác phẩm: Hoàng hôn trong cơn mưa

  Tác giả: Oltis [Ngọc Giàu]

  Thể loại: np, trọng sinh, ngược sủng đan xen
  - ------------------------------------------------
  Nhược Vũ trải qua hai kiếp người

  Kiếp thứ nhất vì tình bức điên đến chết

  Kiếp thứ hai cô sống lại rồi không có thù gì để trả, tất cả do cô tự gây tự chịu cho nên bây giờ cô chính thức sống thật tốt, thật ý nghĩa không phụ tình yêu thương của mọi người.

  Nhược Vũ càng không ngờ đằng sau cái chết của cô chính là lý do và người không ngờ đến, tột cùng bản thân cô là thân phận gì?