Tác Giả Ôn Tiểu Yêu

 • Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

  Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

  Thể loại: Hiện đại, HE, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Đô thị tình duyên, H nhẹ
  Lịch ra chương: 3 chương - 5 chương một ngày

  Giới thiệu:

  Kỷ Ngôn Tâm là một nữ biên tập của một chương trình thực tế nổi tiếng.

  Vì muốn bản thân được mọi người chú ý, cô quyết định tìm đến Tưởng Đình Kiệt.

  “Có thể khiến tôi nổi tiếng không?”

  “Cô thỏa mãn tôi, tôi sẽ thỏa mãn cô!”

  Tưởng Đình Kiệt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đè cô ở dưới thân, hung hăng hưởng dụng!

  Vì thế, mỗi lúc trời tối Kỷ Ngôn Tâm đều vội vàng thỏa mãn mỗi tư thế mà Tưởng Đình Kiệt yêu cầu.

  Cho đến một ngày nọ, Kỷ Ngôn Tâm đang thực hiện phát sóng trực tiếp, đột nhiên bị BOSS Tưởng đè ở trên bàn vận động, mấy ngàn vạn người xem, một lần là nổi tiếng!