Pé Mèo Lanh Chanh

 • Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện

  Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện

  Thiên Phú Vị Diện, nơi đây có 36 hòn đảo cũng như là 36 đại lục nằm trên vô hạn đại dương và cũng có 36 vị thần đại diện trở che cho 36 hòn đảo, tại nơi đây mọi người điều có được thiên phú của riêng mình nhà nhà người người điều dựa vào thiên phú của mình để tu luyện cũng như săn bắt yêu thú thiên phú để có thểm kỷ năng cho bản thân mình trên con đường cường giả, cũng như người người nhà nhà dựa vào thiên phú của bản thân mình để tao ra kỹ năng kết hợp với công pháp trên đại lục để phù hợp nhất với thiên phú của mình... 

   

  Cảnh Giới Trong Truyện:

   

  1Lv đến 10Lv Thiên Phú Giả

  11Lv đến 20Lv Thiên Phú Sư

  21Lv đến 30Lv Đại Thiên Phú Sư

  31Lv đến 40Lv Thiên Phú Vương

  41Lv đến 50Lv Thiên Phú Đế

  51Lv đến 60Lv Đại Thiên Phú Đế

  61Lv đến 70Lv Thiên Phú Thánh

  71Lv đến 80Lv Thiên Phú Tổ

  81Lv đến 90Lv Đại Thiên Phú Tổ

  90lv đến 98Lv Chuyển Cảnh Thiên Phú Tiên

  99Lv Bán Thiên Phú Tiên

  100Lv Thiên Phú Tiên

   

  Công Pháp, Đan Dược, Pháp Khí cấp bậc: Hoàng, Huyền, Địa, Thiên,Vương, Thánh, Đế,Tổ, Tiên, Vô Hạn ( thay cho các công pháp phía trên Tiên Cấp)

   

  Sẽ có 4 giai phân chia cấp bậc trong cùng cấp là : Hạ Phẩm , Trung Phẩm , Thượng Phẩm , Cực Phẩm ( ví dụ: Hạ Phẩm Hoàng Cấp Công Pháp sẽ "Yếu Hơn" Trung Phẩm Hoàng Cấp Công Pháp tương tự vậy với đan dược và pháp khí)

   

  Thiên Phú Yêu Thú Sẽ Chia Từ: Nhất cho đến Thập Nhị Cấp Tương Ứng Với 12 Cảnh Giới Của Thiên Phú Tu Sĩ...