Tác Giả Phát Như Thanh Tư

  • Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

    Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

    Bạn đang đọc truyện Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng của tác giả Phát Như Thanh Tư. Văn án xin được phép không có khả năng chuyển đạt được tinh hoa của truyện.

    Chỉ đành gợi ý cho các bạn đọc cặp đôi của chúng ta: Công bề ngoài có vẻ ôn nhu nhã nhặn, thật ra nội tâm là một tên biến thái, thụ trọng sinh nhưng vẫn đấu không lại cái người lì lợm la liếm, không từ thủ đoạn kia, cuối cùng bị ăn sạch!