Phiêu Lượng Đích Dã Hành

 • Sâm Lâm Mộ Viên

  Sâm Lâm Mộ Viên

  Giới thiệu:

  Nhân duyên tình cờ gặp gỡ

  Tống Chi Hòa cứ tưởng là mình diễn vai vô tình rất đạt rồi, ai nào ngờ Đàm Yến Minh so với cậu còn diễn tốt hơn.

  Đàm Yến Minh × Tống Chi Hòa

  Gỡ mìn:

  Công từng làm một việc sai lầm tổn thương đến thụ, các thím cẩn thận.

  Nhấn mạnh công không tra, không tra, không tra nhen các bạn!

  Là kiểu người đánh kẻ nguyện chịu đau.