Phong Cảnh Như Họa

  • Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

    Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

    Khi ấy, tôi và anh gặp nhau, tôi là một tình nhân không thể nào đường đường chính chính xuất hiện, anh là một tội phạm đang đào tẩu, cũng không thể nào thấy ánh sáng.

    Anh chĩa súng vào tôi, khuôn mặt cuồng vọng, giương giọng hỏi tôi muốn đi cùng anh không...

    Trong ván cờ tình yêu này, anh là người chơi, cục diện toàn bộ do anh chi phối, còn tôi chỉ là một con cờ, một con mồi...