Phong Lưu Ca Ca

 • Dục Tu Ký

  Dục Tu Ký

  Dục Tu Ký có yếu tố Sắc cực mặn, xuyên suốt cả truyện. 

  Các đạo hữu không có hứng thú xin bỏ qua.

  Hắn chỉ là một thường nhân, cơ duyên đẩy đưa, hắn tiến nhập tu chân.

  Tiếc thay không có Linh Căn...Có cố gắng bao nhiêu cũng không thể tiến nhập tu chân, trở thành tiên nhân.

  Bị khinh bỉ, bị xem thường.

  Ngay cả người nữ nhân trong mộng cũng không dám ngỏ lời.

  Nhưng hắn...

  Quyết không bỏ cuộc, tiến nhập ma đạo.

  Đạp đổ mọi gông cùng xiềng xích. 

  Không thành tiên nhân...ta thành ma đầu.

  Chấn kinh hắc bạch lưỡng đạo.

   

  *Sơ lược cảnh giới.

   

  Chính phái                     Tà Phái

  - Nhân Tiên                  - Nhân Ma

  - Địa Tiên                     - Địa Ma

  - Thiên Tiên                 - Thiên Ma

  ....

   

  Lưu ý: Giới hạn độ tuổi người xem 21+.