Phong Vân Chỉ Thượng

 • Trộm Đạo Vạn Giới

  Trộm Đạo Vạn Giới

  Cổ Ba thu hoạch được "Vạn Giới Đạo Phỉ Hệ Thống", có thể trộm cắp Chư Thiên Vạn Giới bất luận vật phẩm gì, châu báu hay ngọc thạch,tư liêu khoa học kỹ thuật, người máy, công pháp tu chân, đan dược, thần thú thậm chí là Thánh nữ nào đó. . . Chỉ có nghĩ không ra, không gì là không thể trộm! .

   

  Từ nay về sau, Cổ Ba trông coi tiểu viện ở quê quán,tại một đỉnh núi nhỏ, mỗi lúc trời tối trở nên lén lén lút lút, đem tay đưa về phía vạn giới trên trời, từng kiện bảo vật, các loại vật ly kỳ cổ quái đều bị trộm đi.

   

  Người nào đó ở thế giới Quang Minh : "Hỗn đản, ai trộm đi Hoàng Kim Sư Tử của ta ?"

   

  "Ngay tại đêm qua, Liên Bang phát sinh sự kiện mất trộm nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, vừa mới nghiên cứu chế tạo dược tề siêu năng, bị tổ chức thần bí đánh cắp. . ."

   

  "Ha ha, Thiên Lôi Bảo Điển là của ta rồi. . . Ai, ai trộm đi Thiên Lôi Bảo Điển của ta, cút ra đây cho ta!" Thiên kiêu nào đó tại tu chân thế giới .