Tác Giả Phúc Lộc Hoàn Tử

 • Vì Người Trí Trí Trở Về

  Vì Người Trí Trí Trở Về

  Bạn đang đọc truyện Vì Người Trí Trí Trở Về của tác giả Phúc Lộc Hoàn Tử. Hỏi em yêu anh bao đậm sâu, giảm 75 kg nói hộ lòng em ( ̄3 ̄).

  Ô? Giang Trí Trí: Ngụy tiên sinh, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? Nhìn anh có chút quen mắt.

  Ngụy Thiệu Viễn: không tính là rất quen, cũng từng kết hôn qua rồi.

  Giang Trí Trí:!!!

  Vở kịch nhỏ:

  Năm năm sau kết hôn cuối cùng mới chịu ngủ với vợ mình, Ngụy tiên sinh, ngài thấy thế nào?

  Ngụy Thiệu Viễn: anh muốn dùng cây gậy sắt này, anh có thay đổi này thì thế nào?

  Giang Trí Trí: →.→