Rất Là Lập Dị

 • [Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

  [Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

  QUYỂN 1: Chương 0 - Chương 199

  Ninh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọng nói cứng nhắc vang lên:
  "Linh hồn đạt yêu cầu, thiết lập không gian hệ thống."
  Từ đây Ninh Thư trở thành người thực thi nhiệm vụ, giúp các nữ phụ chết oan uổng thay đổi bánh xe vận mệnh, rẽ sang một hướng mới cuộc đời.
  Với mục tiêu là thoát khỏi xiềng xích của bộ máy quản lý mình, thoát khỏi cuộc sống làm người thực thi nhiệm vụ dài đằng đẵng không hồi kết. Ninh Thư dần trở nên mạnh mẽ hơn, quen được nhiều đồng nghiệp hơn, thâm nhập sâu vào tổ chức bộ máy quản lý những người thực thi nhiệm vụ hơn.
  Liệu rằng Ninh Thư có thể giành lại được sự tự do cho mình? Hãy thử đặt chân vào thế giới của Ninh Thư xem sao nhé!

  Chú thích: Truyện không couple, sạch.
 • [Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

  [Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

  QUYỂN 2: Chương 200 - Chương 400

  Ninh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ungrnthư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thếrnnhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bấtrnchợt có giọng nói cứng nhắc vang lên:
  "Linh hồn đạt yêu cầu, thiết lập không gian hệ thống."
  Từ đây Ninh Thư trở thành người thực thi nhiệm vụ, giúp các nữ phụ chết oanrnuổng thay đổi bánh xe vận mệnh, rẽ sang một hướng mới cuộc đời.
  Với mục tiêu là thoát khỏi xiềng xích của bộ máy quản lý mình, thoát khỏi cuộcrnsống làm người thực thi nhiệm vụ dài đằng đẵng không hồi kết. Ninh Thư dần trởrnnên mạnh mẽ hơn, quen được nhiều đồng nghiệp hơn, thâm nhập sâu vào tổ chức bộrnmáy quản lý những người thực thi nhiệm vụ hơn.
  Liệu rằng Ninh Thư có thể giành lại được sự tự do cho mình? Hãy thử đặt chânrnvào thế giới của Ninh Thư xem sao nhé!

  Chú thích: Truyện không couple, sạch.
 • [Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

  [Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

  QUYỂN 3: Chương 401 - Chương 600

  Ninh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọng nói cứng nhắc vang lên:
  "Linh hồn đạt yêu cầu, thiết lập không gian hệ thống."
  Từ đây Ninh Thư trở thành người thực thi nhiệm vụ, giúp các nữ phụ chết oan uổng thay đổi bánh xe vận mệnh, rẽ sang một hướng mới cuộc đời.
  Với mục tiêu là thoát khỏi xiềng xích của bộ máy quản lý mình, thoát khỏi cuộc sống làm người thực thi nhiệm vụ dài đằng đẵng không hồi kết. Ninh Thư dần trở nên mạnh mẽ hơn, quen được nhiều đồng nghiệp hơn, thâm nhập sâu vào tổ chức bộ máy quản lý những người thực thi nhiệm vụ hơn.
  Liệu rằng Ninh Thư có thể giành lại được sự tự do cho mình? Hãy thử đặt chân vào thế giới của Ninh Thư xem sao nhé!

  Chú thích: Truyện không couple, sạch.