Tác Giả Rau mùi nêm canh

 • Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi

  Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi

  Tác phẩm: Đối Thủ Một Mất Một Còn, Chúng Ta Rất Xứng Đôi.

  Thể loại: Ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, hiện đại, oan gia, 1×1, HE.

  Couple: Lê Mộc x Ngả Hi, Phương Hi Hàm x Mạc Nhiên.

  Nhân vật chính: Lê Mộc, Ngả Hi.

  Nhân vật phụ: Mạc Nhiên, Phương Hi Hàm, Hồ Tiểu Uyển.

  Tiến độ: Hoàn.

  Văn Án:

  Lê Mộc thâm sâu biến thái khó lường vào công ty mới có rất nhiều mỹ nữ.

  Mục tiêu chỉ có một: Thoát ế.

  Có kỹ năng tán gái yếu kém.

  Cô Lê chưa bao giờ nghĩ sẽ kéo đối thủ một mất một còn lên giường...

  Giới thiệu câu chuyện:

  No.1 -- Đối thủ một mất một còn gặp lại tình yêu bùng cháy.

  No.2 -- Bất khuất tán gái không được ngược lại còn bị nhào đầu.

  No.3 -- Chuyện tình yêu thường ngày của chân ngắn và chân dài.