• [SNH48-GNZ48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi

  [SNH48-GNZ48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi

  Editor: Silky

  Thể loại: Xuyên không, hài hước, 1x1

  Nhân vật:

  Tứ đại cầm thú: Trần Kha, Trương Hân, Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ.

  Tứ đại hoa khôi: Trịnh Đan Ny, Hứa Dương Ngọc Trác, Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao

  Giới thiệu:"Thi Vũ múa, Mộng Dao thổi tiêu, Đan Ny đàn, Hứa Dương họa."
  " Phong là xuyên qua núi lướt qua mặt nước mà đến.
  Hoa là rơi xuống bùn đất nhưng chẳng hề dơ bẩn.
  Tuyết là ánh dương trắng tan trên hiên nhà đọng lại.
  Nguyệt là gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời."