• Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác

    Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác

    ruyện Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác của tác giả Tạ Diệc đơn giản mà nói, chính là câu chuyện xuyên qua các thế giới của Cẩu Lương để hoàn thành nhiệm vụ vừa thần bí vừa gian khổ.

    Thụ tham ăn mỹ mạo, hay rắc thính x Công Chủ thần bá đạo đam mê má lúm đồng tiền ~~

    Mau xuyên mau xuyên mau xuyên.

    Nhẹ nhàng, sung sướng, rất nhiều cẩu lương chất lượng