Tạc Mao Băng

 • Thẻ Kẹp Sách

  Thẻ Kẹp Sách

  Editor: Bun

  Văn án:

  Giản Sanh bước vào thư viện, anh vô tình mở ra một quyển sách, phát hiện bên trong có một chiếc thẻ kẹp sách, mà trên đó lại có tin nhắn.

  Ma xui quỷ khiến thế nào, Giản Sanh đã hồi âm tin nhắn đó.

  Vì thế, bởi vì một chiếc thẻ kẹp sách, anh có một mối liên hệ với Trì Kha.

  Mãi đến sau này, anh mới phát hiện ra rằng chiếc thẻ kẹp sách kết nối với khoảng thời gian ba năm trước.