Tam Tam Nương

 • Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công

  Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công

  Trúc mã của tôi là tra công
  Tác giả: Tam Tam Nương

  Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành

  Keyword: Nhân vật chính: Diệp Khai, Trần Hựu Hàm ┃ vai phụ: Các bạn học, ba mẹ đôi bên ┃ ngoài ra:

  Tóm tắt trong 1 câu: Hiện trường truy thê hỏa táng tràng của lão lang cẩu.