Tầm Trảo Thất Lạc Đích Ái Tình

 • Dung Hoa Tựa Cẩn

  Dung Hoa Tựa Cẩn

  Hán Việt: Dung hoa tự cẩn

  Tác giả: Tầm Trảo Thất Lạc Đích Ái Tình

  Edit: nguyetduongv

  Converter: gachuaonl

  Số chương: 379 chương

  Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Hoan hỉ oan gia, Cung đình hầu tước

  - --------------

  Dung nhan bị hủy, bệnh nặng quấn thân.

  Ba mươi tuổi, Hứa Cẩn Du nằm ở một nơi âm u trong góc phòng chờ chết.

  Vừa mở mắt, không nghĩ đến nàng lại tỉnh lại vào năm mười bốn tuổi.

  Lúc này, nàng đang ở trên thuyền đi đến kinh thành, tới Uy Ninh Hầu phủ, bắt đầu chuỗi ngày ác mộng của kiếp trước.

  A!

  Đời này, nếu nàng đã sống lại, thì sẽ là ác mộng của bọn họ!

  - -----------