• Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

  Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

  Tên trung: 贺少的闪婚暖妻
  Hán Việt: Hạ thiếu đích thiểm hôn noãn thê
  Tên Việt hóa: Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu
  Tên truyện tranh: Cô vợ ấm áp của Hạ thiếu
  Editor: Game Sơ
  Tình trạng : FULL gồm 522 chương.

  Tiêu chuẩn về nữ nhân của Hạ Kiều Yến tôi thì cần phải đáp ứng đầy đủ 3 điều kiện: Thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Ngoài thỏa mãn các điều kiện trên còn phải biết suy nghĩ, có ý thức!