• Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan

  Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan

  Văn án A:

  Sau khi Thẩm Không tỉnh giấc phát hiện mình xuyên vào một quyển sách, trở thành lao công uốn nắn tam quan nhân vật phản diện miễn phí.

  Không những không thù lao không hộ khẩu không bảo hiểm xã hội mà mỗi thân phận lâm thời còn là pháo hôi tìm đường chết bên người nhân vật phản diện —— Từ tên bắt cóc B hại hắn tàn tật, đến bạn học C lấn yếu sợ mạnh hùa theo bắt nạt, lại tới gián điệp D đánh cắp cơ mật…. Có thể nói việc ác bất tận, không tìm chết thì sẽ không phải chết.

  Người có nguyên tắc giáo dục lạnh lùng lấy thân phận giả có rủi ro cao nhất, nhiều lần nhảy ngang qua biên giới tìm đường chết.

  —— Thế là mầm nhỏ vui vẻ lệch dài.

  Mười năm sau, Hàn Lệ đã trở thành bạo quân chưởng quản đế quốc thương nghiệp tìm tới cửa:

  Hóa ra….. anh là người ngược tôi từ nhỏ đến lớn?

  Thẩm Không:….

  Cam ( chịu).

  Văn án B:

  Cái gọi uốn nắn tam quan là lấy nhu thắng cương, lấy bao dung chữa trị vặn vẹo, lấy ấm áp hòa tan băng cứng, lấy ánh sáng cứu rỗi bóng tối.

  【 Mỗi con quỷ đều từng là con người. 】

  Mà uốn nắn tam quan sư được sinh ra để cứu vớt.

  Thẩm Không lạnh lùng cười nhạo một tiếng, bóp tắt thuốc lá giữa ngón tay, giữa lông mày có khói lửa, kim loại và vị rỉ sắt của máu:

  Đánh rắm.

  Nói rõ nà:

  1. Chủ công

  2. 1v1

  Thể loại: Cường cường, hệ thống xuyên sách, sảng văn

  Thể loại editor tự đánh: Lãnh đạm siêu A giá trị vũ lực cực cao công x Thâm trầm si tình thụ, chân thụ có vấn đề, ngược tâm ngược thân thụ, sủng công gần cuối hỗ sủng thiên công.

  Từ khóa: Vai chính: Thẩm Không, Hàn Lệ ┃ Vai phụ: ┃ Cái khác: